Solucions a mida

Moixeró Software ofereix tot tipus de solucions a mida, basant-nos sempre en solucions Java. 

Solucions amb Liferay

Liferay Portal és una plataforma de gestió de continguts que permet desenvolupar solucions empresarials amb resultats immediats i amb valor a llarg termini.

Avantatges de Liferay:

 • Basat en plataformes Open Source (Java amb estàndards JSR)
 • Permet utilitzar qualsevol Base de Dades tant comercial com Open Source.
 • Al estar basat en la tecnologia dels Portlets, permet un desenvolupament àgil i escalable de noves funcionalitats.
 • Integració amb LDAP i accés amb Single Sign On.
 • Editor de Continguts simple, àgil i d'última tecnologia.
 • Integració amb Xarxes Socials.
 • Multi-Idioma.
 • Entorn gràfic d'última tecnologia que permet utilitzar HTML5.

Que pot fer Moixeró Software amb Liferay:

 • Desenvolupar extensions del propi portal, anomenats ext o hooks.
 • Desenvolupar i implementar temes de visualització web en base a uns dissenys establerts prèviament.
 • Desenvolupar tot tipus de portlets amb totes les funcionalitats possibles.
 • Integrar el Liferay Portal amb tot tipus de sistemes o plataformes com Alfresco, Moodle, BonitaBPM, etc..

A més, Moixeró Software té amplia experiència en desenvolupaments en les següents tecnologies i per tant, les podem aplicar també a solucions Liferay.

Frameworks

A Moixeró Software som experts i treballem amb els següents Frameworks:

 • Spring
 • Hibernate
 • J2EE 6 - EJB 3
 • Seam Framework
 • Apache CXF

Tenim solucions per satisfer qualsevol tipus de problema.

RIA - Rich Internet Applications

Conjuntament amb els frameworks, utilitzem eines basades en entorns Web que milloren la visualització de les nostres solucions a mida.

Utilitzem tecnologies que permeten tenir Rich Internet Applications. 

 • Java Server Faces
 • IceFaces
 • RichFaces
 • PrimeFaces
 • Vaadin

Servidors d'aplicacions

Podem desplegar les nostres solucions en diferents servidors d'aplicacions, segons les necessitats de cada cas.

En els nostres servidors podem desplegar instàncies de qualsevol d'aquests servidors d'aplicacions i podem oferir manteniment i seguiment dels mateixos.

Com a servidors d'aplicacions Java, treballem amb:

 • Apache Tomcat, versions 5.x, 6.x i 7.x
 • Glassfish versions 3.0.x, 3.x
 • jBoss versions 5, 6 i 7

Utilitzem Apache HTTP Server com a punt d'entrada per després vehicular-lo cap als servidors d'aplicacions Java.

Bases de dades

A Moixeró Software som experts en la gestió, administració i bon ús de les bases de dades, oferim solucions amb:

 • Oracle, disposem de professionals certificats com a DBA i Desenvolupadors Oracle.
 • MySQL.
 • PostrgreSQL.

També fem projectes d'auditories de dades, optimització de bases de dades, "tunning" d'aplicacions que accedeixen a bases de dades per tal de millorar l'eficiència en accés, execució de consultes i optimització de mida.