Business Intelligence

 

El Business Intelligence BI (intel·ligència de negoci) és un conjunt d'aplicacions que li permetran transformar tota la informació en coneixement, obtenint una visió detallada del seu negoci per tal que pugui prendre les decisions correctes i a temps real.

La solució BI és un software d'anàlisi que li permetrà prendre les decisions en base a la informació real de l'estat de la seva empresa.

Per què BI ?

image

Cal saber quines millores obtindrà a la seva organització després d'implementar amb èxit una solució de BI.

De forma resumida, podríem dir que un cop implementada amb èxit aquesta solució de BI vostè podrà:

 • Observar que està passant a la seva empresa a temps real.
 • Comprendre perquè ha passat una determinada acció.
 • Buscar les possibles solucions.
 • Decidir quina és la millor solució.

Per tant, la presa de decisions de la seva empresa vindrà donada per dades concretes i reals, no dades basades en estimacions.

Nivells de BI

image

Les solucions de BI es poden enfocar des de varis nivells per tal de solucionar / analitzar diferents aspectes

 • Nivell operacional: Primer nivell d'informació. És bàsicament on es troba la informació de totes les transaccions. Cobreix tota la cadena de valor, tant a nivell d'activitats productives com de suport.
 • Nivell tàctic: Quadres de comandament per la presa de decisions per l'assignació de recursos, persones, diners, compres, etc.
 • Nivell estratègic: Quadres de Comandament Integrals basats en l'estratègia de l'organització (BSC)

La Solució de BI

Moixeró Software ofereix solucions de BI basades en la plataforma BI JasperReports.

Els projectes de BI que Moixeró Software desenvolupa, consten de les següents fases:

1.- Anàlisis

 • Definim els objectius a analitzar.
 • Ens reunim amb els departaments de l'empresa per conèixer els seus requeriments.
 • Analitzem els processos de negoci extraient i treballant la informació.
 • Decidim, quins informes, dashboards, cubs OLAPS cal crear per tal d'analitzar aquesta informació.

2.- Procés de ETL

Un cop s'ha analitzat l'abast de les dades que es volen analitzar i sabem d'on extreure aquesta informació, iniciem el procés de creació de l'eina de recopilació, transformació i càrrega a l'entorn de BI desitjat.

3.- Reporting

Ara ja tenim els processos de càrrega llestos i la informació als repositoris analítics. Per tant, és moment de crear els Informes, Dashboards, cubs OLAPS, etc. Segons que s'hagi consensuat a la fase d'anàlisis.

4.- Anar més enllà

Gràcies a que Moixeró Software som una empresa que sempre volem estar en línia amb l'evolució de la tecnologia del software, podem evolucionar les solucions BI cap a entorns tant Web com Mòbil.